Effie Awards Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi 4. Faz Araştırma Raporu Yayımlandı

Effie Awards Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi 4. Faz Araştırma Raporu Yayımlandı

Reklamverenler Derneği liderliğinde yürütülen Effie Awards Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Araştırması, 2018'den beri Türkiye'deki reklam endüstrisi için yol gösterici rolünü üstleniyor, daha eşitlikçi, çoğulcu ve kapsayıcı bir reklam endüstrisi yaratmak için veriye dayalı ve sürdürülebilir çözümlere kaynaklık etmeye devam ediyor.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Reklamcılık öğretim üyeleri Dr. Gül Şener ve Dr. Eda Öztürk tarafından hazırlan 2021 raporu kapsamında, 111'i Effie ödüllü, 185'i finalist olmak üzere toplam 296 TV reklamı üzerinden nihai analiz gerçekleştirilmiştir.

Raporda yer alan en çarpıcı sonuçlar;

2018'de açıklanan 10 senelik trend ortalamasında %35 olan kadın ana karakter oranı, 2021 itibariyle %53'e ulaştı.

Banka ve finans reklamlarında kadın ana karakter oranı 2019'da %27, iken 2021'de %54 oldu.

Geleneksel olarak kadınlarla özdeşleştirilen Ev Temizlik ve Bakım reklamlarında erkek ana karakter oranı 2019’da %8 iken 2021'de %50 oldu.

TV reklamlarında, kadın ana karakterlerin çalışan rolünde gösterilme oranı %33 olarak gerçekleşti, geçen yıl bu oran %24’tü.

Kariyer kadınları görünürlüğünü en çok artıran cinsiyet rolü oldu, %9'dan %20’ye yükseldi.

Evi çekip çeviren rolündeki erkeklerin oranı 2020'ye göre 3 kat yükselmiş durumda (%4'ten %13’e).

Değişmeyen tek şey; Kadınlar dışses olarak seslerini hala duyuramıyor, erkek dışses hakimiyeti devam ediyor! Her 4 Effie TV reklamından sadece 1'inde kadın dışses kullanılıyor. Reklam endüstrisinin kadın dışses kullanma konusunda ikna edilmeye ihtiyaç duyduğu görülüyor.

 

Araştırma raporuna buradan ulaşabilirsiniz. 

Detaylı sunuma buradan ulaşabilirsiniz.