PROFESYONEL KADRO

Ayşegül Molu - Genel Müdür

Boğaziçi Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi Bölümü mezunudur. Meslek yaşamına 1986 yılında, pazarlama - iletişim sektöründe başlamış; Grey, Ogilvy ve Lowe gibi çokuluslu ajanslarda, stratejik planlama // marka yönetimi // örgütsel - yönetsel model geliştirilmesi konularında görev yapmıştır.

1996 yılından itibaren danışmanlık ve proje yönetimi konularına odaklanmıştır. İstanbul kentinin 2004 Olimpiyat adaylığı, 1995 CHP Seçim Kampanyası, 1998 Anavatan Partisi Seçim Kampanyası, Birleşmiş Milletler Habitat II Konferansı gibi projelerde stratejik yönetimin yanı sıra; medya kuruluşlarına ve sivil toplum örgütlerine danışmanlık yapmıştır. Başbakanlık için hazırlanan ve 14 sivil toplum örgütünün desteklediği Türkiye Markası Projesinin Genel Koordinatörlüğü'nü yürütmüştür. 2005 yılında Reklamcılar Derneği ve Reklamcılık Vakfı Genel Müdürlüğü'nü üstlenmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Rektör Danışmanlığı yapmıştır, Ocak 2013 itibarıyla öğretim görevlisi ve program direktörlüğü görevinden ayrılmıştır. 2013 sonunda Sabancı Üniversitesi Marka Pratiği Yüksek Lisansı ve Platformu’nun direktörlüğünü üstlenmiştir.

Çiçek Kayoğlu - Koordinatör Yardımcısı

Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. 2006 yılında Metin Yazarı olarak başladığı kariyerine Pure New Media’da Proje Yöneticisi olarak devam etmiştir. 2 ortağıyla beraber kurduğu C.O.R.E. isimli dijital ajansta, 3,5 yıl boyunca Strateji, Proje Yönetimi ve Müşteri İlişkileri görevlerini üstlenmiştir. 2012 yılında C-Section’da Proje Yöneticisi olarak çalışmaya başlamış, 2015-2016 yıllarında ise Müşteri İlişkileri Direktörlüğü yapmıştır.

2017 yılı Eylül ayı itibariyle Reklamcılar Derneği’nde çalışmaktadır.

Derya Kök - Muhasebe ve Finans Müdürü

Akdeniz Üniversitesi Muhasebe ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe-Finansman bölümünden mezun olup, 1995 yılında aktif çalışma hayatına atılmıştır. Şimdiye kadar gerek KOBİ şeklinde tanımlanan küçük ve orta ölçekli firmalarda, gerekse de grup şirket/holding yapılarında Mali İşler yönetimini başarıyla üstlenmiştir.

Konusundaki uzmanlığını 2003 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatını ve meslek unvanını alarak sertifikalandırmıştır. 2010 yılından bu yana iç denetim, iç kontrol, hile denetimi, kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetimi alanlarına odaklanarak uzmanlık yelpazesini genişletmiştir. Bu çerçevede SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisansını almış, Hile ve Suistimal denetimi konusundaki çalışmalarını ise İSMMMO Akademi bünyesinde verilen Adli Muhasebe Uzmanlığı programını tamamlayarak profesyonel unvana taşımıştır. Halen İstanbul Bilirkişilik Daire Başkanlığına bağlı olup, alanıyla ilgili özel ve teknik bilgi gerektiren konularda adli ve idari yargıya destek vermeyi sürdürmektedir.

2017 Temmuz ayı itibariyle Reklamcılar Derneği ve Reklamcılık Vakfı bünyesine katılmıştır.

Aslı Bacak - Muhasebe ve Finans Sorumlusu

Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. 1987 yılında Merkez Ajans’ta görev almış ve 1988 yılında Reklamcılar Derneği’ne katılmıştır. 1991 yılından itibaren Dernek Muhasebe ve Finans Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Özge Korkmaz - Yönetici Asistanı

Trakya Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. 2005 yılında devlete bağlı bir İlköğretim Okulu’nda 6 yıl sınıf öğretmeni olarak görev aldıktan sonra, 2011 - 2015 yılları arasında, Tan Sağtürk Akademi’de Halkla İlişkiler Asistanı, 2015 - 2016 yıllarında TRT World Online’ da İdari Asistan pozisyonunda çalışma hayatına devam etmiştir.

2017 yılı Temmuz ayı itibariyle Reklamcılar Derneği'ne Ofis Yöneticisi olarak katılmıştır.