Reklam Sektöründe KVKK Uyum Çalıştayı Gerçekleştirildi

Reklam Sektöründe KVKK Uyum Çalıştayı Gerçekleştirildi

Dijital Pazarlama İletişimi Platformu (DPİP) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından düzenlenen “Reklam Sektöründe KVKK Uyum Çalıştayı” 27 Mayıs 2022 Cuma günü Sapanca’da gerçekleştirildi. 

Oturumlarda çerez, açık rıza, çerez kurallarına uyum konuları ele alınarak Türkiye ve global vaka ve uygulama örnekleri üzerinden görüşler paylaşıldı. 

DPİP, Reklam Sektörü’nün kişisel veriye dayalı çalışmalarında KVKK ile uyum sürecine destek olacak çalışmalar yapacağını belirtirken Kurum, bazı durumlarda somut olay bazında değerlendirme yapılması gerektiğinin altını çizdi. Bu doğrultuda veri sorumlularının uzmanlara danışabileceklerini hatırlattı. 

Çalıştayın sonunda ele alınan konuların çalıştay sonuç raporu olarak sektörle paylaşılması ve önümüzdeki günlerde KVKK ile “Reklam Sektörü Rehberi” hazırlanması konularında mutabakata varıldı.  

IAB Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın yaptığı açılış konuşmasında “sadece pandemide 4 milyon kişi ilk defa interneti kullanmaya başladı. Bu değişim içerisinde tüketici ile karşılıklı güven oluşturmak, tüketicinin kişisel verisinin korunması ve buna bağlı olarak tüketiciye iyi bir deneyim yaşatmak ana odak konularımız arasında” dedi. 

KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir yaptığı açılış konuşmasında mevzuatı bilmenin çok önemli olduğunun altını çizerek “kim veri sorumlusu, kim veri işleyen ilk önce bunun tespit edilmesi gerekir. Kanun hükümlerinin sektörlere özel anlatılması ve hayata geçirilmesi için sektör rehberleri hazırlıyoruz. Finans, sigorta ve telekomünikasyon sektörleri ile birlikte reklam sektörü için de bu çalışmayı başlatacağız” dedi. 

Açılış konuşmalarından sonra DPİP kurucu dernekleri  İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Mobil Pazarlama Derneği (MMA), Reklamverenler Derneği (RVD) ve Reklamcılar Derneği (RD) temsilcileri tarafından Reklamın Ekonomiye Katkısı, Dijital Reklam Yatırımları, Dijital Reklam Ekosistemi sunumları paylaşılırken, KVKK tarafından Çerez Politikaları Uygulamaları sunumu paylaşıldı. Sunumların ardından çalıştay oturumları gerçekleştirildi. 

Çalıştaya DPİP derneklerini temsilen IAB Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın, MMA Yönetim Kurulu Başkanı Didem Namver, RD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cüneyt Devrim, RVD Hukuk Yürütme Kurulu Üyesi İpek Yosunlu, MMA Genel Sekreteri ve Hukuk Yürütme Kurulu Başkanı Özlem Baysal Sezgin, IAB Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik Yürütme Kurulu Başkanı Erhan Acar, RD Temsilcisi Çayan Çetin , IAB Hukuk Yürütme Kurulu üyesi Erdem Arslan ve Şeyda Kalkan ile birlikte IAB Genel Koordinatörü Ömür Erdem Çelik, MMA Genel Koordinatörü Melis Ertem, DPİP Koordinatörü Şule Çınar katıldılar.

KVKK çalıştay komisyonunda Kurum Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ile birlikte Uzman Burcu Beycan, Uzman Yardımcısı Ezgi Turgut Bilgiç, Uzman Yardımcısı Kazım Alper Daştan, Uzman Yardımcısı Esra Esin Eren, Uzman Yardımcısı Hazal Deniz Özkan ve Uzman Yardımcısı Şükran Koçak yer aldılar.