Unstereotype Alliance Türkiye Pazarlama İletişimi Oyun Kitabı

Unstereotype Alliance Türkiye Pazarlama İletişimi Oyun Kitabı

Unstereotype Alliance reklamları toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargılardan arındırmak amacıyla 2017 yılında Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) koordinasyonuyla kurulan ve pazarlama sektörü tarafından yönetilen bir girişimdir.

Unstereotype Alliance insanları tüm çeşitlilikleriyle (cinsiyet, ırk, etnik köken, sosyo-ekonomik statü, yaş, yetenek, cinsel yönelim, dil, din, beden ölçüleri ve daha fazlası) güçlendirmeye odaklanmıştır. 

 

Unstereotype Alliance Türkiye Pazarlama İletişimi Oyun Kitabı, markaların ve şirketlerin iletişimlerinde kalıp yargıları nasıl önleyebileceklerine ve reklamlarında daha gerçek ve ilerici karakterlere nasıl yer verebileceklerine dair rehber niteliğinde bir araçtır. Pazarlama İletişimi Oyun Kitabı, neden toplumsal cinsiyete dayalı klişelerden kaçınmamız gerektiğine, küresel ve yerel düzeyde iyi uygulamaların nasıl göründüğüne ve kolektif bir şekilde sektörün nasıl çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında ileriye taşınabileceğine dair ortak bir anlayış sunuyor. 

 

Unstereotype Alliance üyeleri herhangi bir iletişim içeriği üretirken platform tarafından geliştirilen 3P Çerçevesi’ni kullanıyor. İletişimde, “Görünürlük, Bakış Açısı ve Kişilik” unsurlarını temel alan 3P Çerçevesi ile, insanların tüm çeşitlilikleriyle tasvir edilmeleri için pazarlama iletişimi materyallerinde kolaylıkla uygulanabilecek yönergeler sunuluyor. Bu yönergelere uyan markalar, bireyleri güçlenmiş kişiler olarak resmeden, nesneleştirmekten kaçınan, ilerici biçimde ve kişiliklerinin çok katmanlılığını dikkate alarak yansıtan, kapsayıcı ve tüm grupları eşit şekilde temsil eden pazarlama içerikleri üretiyor.

 

Kitap kapsamında, sektöre ilham olması amacıyla, küresel ve Türkiye’den Unstereotype Alliance üyesi markaların, toplumsal cinsiyete duyarlı, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkeleri gözetilerek tasarlanmış, kesişimsel ve klişelerden arındırılmış tasvirlerin yer aldığı vaka çalışmalarına yer veriliyor. 

 

Bu kılavuz, global Unstereotype Alliance üyeleri olan Unilever ve Diageo tarafından geliştirilen kitap temel alınarak hazırlanmış ve Türkiye Bölümü üyelerinin katkılarıyla UN Women Türkiye tarafından geliştirilmiştir.

 

Kılavuzu detaylı incelemek için buraya tıklayınız.