Medya ve Reklam Yatırımları İlk Altı Ayda 45 Milyar TL’yi Aştı, Yüzde 79 Büyüme Gerçekleşti

Medya ve Reklam Yatırımları İlk Altı Ayda 45 Milyar TL’yi Aştı, Yüzde 79 Büyüme Gerçekleşti

Türkiye 2023 yılı ilk altı aylık Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre toplam yatırımlar önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79’un üzerinde artarak 45,29 milyar TL’ye ulaştı. Medya yatırımlarında en büyük pay yüzde 65,87 ile dijital medyaya ayrılırken oransal olarak en fazla büyüyen mecralar sırasıyla açıkhava, radyo ve televizyon oldu. Organize medya yatırımları ise 30,96 milyar TL’ye ulaştı, dijital yüzde 44,77 TV ise yüzde 42,10 ile liderliği paylaştı.

Reklamcılar Derneği (RD), Reklamverenler Derneği (RVD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA TR) adına bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte tarafından hazırlanan Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre 2023’ün ilk altı ayında medya ve reklam yatırımları 45 milyar 290 milyon TL oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79,25’lik bir büyüme yaşanan sektörde medya yatırımları 37 milyar 510 milyon TL olurken; yapım, baskı, reklamveren hizmet bedeli gibi reklam yatırımları ise 7 milyar 780 milyon TL’ye ulaştı.

 

 

2023 ilk altı ayda tüm mecralar büyüme gösterdi

Toplam medya yatırımlarının yüzde 26,02’sini oluşturan TV yatırımları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79,61 oranında büyüyerek 9 milyar 760 milyon TL oldu. Yüzde 40,22 büyüyen basın yatırımları ise 350 milyon TL ile toplam yatırımlar içinde yüzde 0,93’lük bir pay elde etti. Toplam payı yüzde 5,43 olan açıkhava yatırımları dönemin en fazla büyüyen mecrası olarak toplam 2 milyar 40 milyon TL’lik hacme ulaşırken, ikinci en hızlı büyüyen radyo yatırımları 580 milyon TL ile yüzde 1,55’lik bir paya sahip oldu. Pandemiden en fazla etkilenen mecralardan olan sinema ise 2023’ün ilk altı ayında yüzde 60,82’lik bir artışla 70 milyon TL yatırıma erişti. Sinemanın toplam medya yatırımları içindeki payı yüzde 0,19 oldu.

Dijital yatırımlar yükselişini koruyor, en büyük pay mobilde

2023’ün ilk altı ayında dijitale yapılan reklam yatırımları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 75,59 büyüyerek toplam 24 milyar 710 milyon TL oldu. Böylece dijitale aktarılan bütçe, toplam yatırımların yüzde 65,87’sine erişti. Yatırımların en büyük bölümü gösterim ya da tıklama bazlı uygulamalar ile video formatlara ayrılırken sosyal medya reklamları toplam dijital reklam yatırımlarının yüzde 45,29’unu oluşturdu. Dijital medya reklamlarının yüzde 77’si mobil cihazlarda yapılırken, influencer’larla gerçekleştirilen kampanya, tanıtım ve içerik anlaşmalarının toplam hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üç katın üzerinde büyüyerek 1 milyar 710 milyon TL’ye ulaştı.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.