Medya Paylaşım Toplantısı

Medya Paylaşım Toplantısı

Türkiye’de Medya Yatırımları, 2015 Yılının İlk 6 Ayında %7,81 Büyüyerek 4.282 Milyon TL’ye Ulaştı

İstanbul, 7 Ekim 2015

Reklamcılar Derneği üyesi medya ajanslarının verileriyle hazırlanan 2015'in ilk yarısındaki reklam yatırımları belli oldu. Türkiye'de ilk 6 ayda toplam reklam yatırımı 4.282 milyon TL'yi buldu. Televizyon, açıkhava ve sinemada artış var. Dijital mecralar ise %22'lik yükselişle reklam yatırımlarının yükselen yıldızı.

 

 

Reklamcılar Derneği’nin her 6 aylık dönem sonunda hazırladığı Türkiye’deki reklam yatırımları çalışmasının 2015 yılı ilk 6 ay sonuçları olarak açıkladı. Sonuçlara göre 2014’ün ilk 6 ayına göre %7,81 büyüyen reklam yatırımları toplamı 4.282 milyon TL’yi buldu.

 

 

Yatırımların %52’sini televizyon, %17.38’ini basın, %20.62’sini dijital, % 6.7’sini açıkhava, % 1.95’ini radyo ve % 1.28’ini ise sinema reklamları oluşturdu.

Gazete, Dergi ve Radyo Reklam Yatırımları Düştü

2015’in ilk 6 ayında gazetelerin reklam yatırımından aldığı pay düşerken, net reklam gelirinde de %3’lük düşüş gerçekleşti. Gazetelerdeki düşüşü dergiler de izledi. Toplam dergi reklamı yatırımı bir önceki yıla göre %7 oranında azaldı. Geçtiğimiz yıl dergideki reklam yatırımı 54 milyon TL iken bu rakam bu yıl 50 milyon TL'de kaldı.

Reklam yatırımlarında düşüş gerçekleşen bir diğer mecra ise radyolar oldu. Toplam radyo reklamı yatırımı bir önceki yıla göre %5 oranında azaldı. Bu rakama yerel reklam yatırımları dahil değil. Geçen yıl aynı dönemde 66 milyon TL olan radyo reklam yatırımı bu yıl 63 milyon TL’ye geriledi.

Açıkhava ve Sinema Reklam Yatırımları Yükseliyor

Açıkhava reklamlarına yapılan yatırım ise yükselişte. Geçtiğimiz yıl 199 milyon TL olan toplam açıkhava reklam yatırımı bu yıl 214 milyon TL’ye ulaşarak %8’lik bir artış sağladı.

Bir diğer yükseliş ise sinema reklamlarında yaşandı. Sinema reklam yatırımları bir önceki yıla göre %22 oranında arttı. Geçen yıl 34 milyon TL olarak ölçümlenen yatırım bu yıl 41 milyon TL’ye yükseldi.

Dijital Reklam Yatırımları %22 Arttı

Dijital büyümeyi istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Yılın ilk yarısında dijital reklam yatırımı %22 oranında arttı. Geçen yılın ilk yarısında 541 milyon TL olarak gerçekleşen dijital reklam yatırımı bu yılın ilk 6 ayında 662 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakamlara arama motorları da dahil.

2015 Yılı Sonunda Dünya Reklam Yatırımlarında %5.3 Büyüme Bekleniyor

2015 yılı sonunda tüm dünyada reklam yatırımlarının %5,3 büyüyerek, 574 milyar USD olması bekleniyor. Yatırımlarda başı çeken ilk beş ülke; ABD, Norveç, Avustralya, Kanada ve İsveç.

Reklam Yatırımının GayriSafi Yurtiçi Hasıla’ya (GSHY) oranı açısından bakıldığında ise dünya ortalaması binde 75 civarındayken bu oran Türkiye’de binde 30-35 olarak gerçekleşiyor. Ekonomik kriz yaşanan ülkelerin Reklam Yatırımı/GSYH oranının Türkiye’nin üstünde olduğu görülüyor. 2015 beklentisi ise bu oranın Türkiye için binde 30 olması yönünde.