5. Reklam Konseyi toplantısı gerçekleşti.

5. Reklam Konseyi toplantısı gerçekleşti.

13 Aralık 2023 tarihinde, video konferans yöntemiyle beşinci toplantısını gerçekleştiren Reklam Konseyi’nde, reklamcılıktaki yeni gelişmeler ve büyüyen yatırım hacmi ele alındı, sektörün sağlıklı gelişimi için atılması gereken öncelikli adımlar ise ana gündem maddeleriydi.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 5. toplantısını gerçekleştiren Reklam Konseyi’nde kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Reklam Kurulu üyeleri, reklam sektörüyle ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çeşitli meslek örgütleri ile tüketici örgütleri üst kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, Reklamverenler Derneği Başkanı, TOBB Temsilcisi Ahmet Pura ve Reklamcılar Derneği Başkanı Banun Erkıran’ın açılış konuşmalarının ardından, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan sunumlarda; dijital dönüşüm süreci ile birlikte Reklam Kurulu gündeminde sıklıkla yer alan tüketicilerin karar verme iradesini olumsuz etkileyerek seçimilerini manipüle eden “Karanlık Ticari Tasarımlar” (dark patterns) gibi aldatıcı ticari uygulamalar ve bu uygulamalara karşı alınan aksiyonlar paylaşıldı.

Toplantıda, altı sektörel derneğinin işbirliğiyle kurulan Reklam ve Pazarlama İletişimi Derneği (REPİD) koordinasyonunda hazırlanan “Reklamların Ekonomiye Katkısı Raporu” ve “2023 İlk 6 Ay Reklam ve Medya Yatırımları Raporu”ndaki verilere değinilerek, tüm mecra ölçümlerinin tek çatı altında birleştirilmesinin, yatırımların geri dönüşünün ölçümünün şeffaflıkla ve tek kaynaktan açıklanmasının, sektörün geleceği için çok önemli ve gerekli olduğu vurgulandı.

Toplantının ilerleyen aşamasında, Reklam Özdenetim Kurulu ve Reklam Kurulu işbirliğinde gerçekleştirilmesi planlanan “Influencer Sertifika Programı Projesi” ve Reklamverenler Derneği’nin, duyma ve işitme engelli bireylere erişimi esas alan  “Reklamda Herkese Erişim” projesi hakkında detaylı bir sunum yapıldı.

Konsey sonunda, Influencer Sertifika Programı Projesine start verilmesine, iletişimde kapsayıcılık ilkesi ışığında, engelli bireylerin bilgilendirilmesinin önemine yönelik gerekli hazırlıkların yapılması için bir çalışma grubunun oluşturulmasına karar verilerek bu yılki oturum sonlandırıldı.

Konsey kararları, ilgili kurum ve kuruluşlar için tavsiye niteliği taşımaktadır.