2016 Yılında İnşaat, Otomotiv ve İletişim Reklam Pastasını Büyüttü

2016 Yılında İnşaat, Otomotiv ve İletişim Reklam Pastasını Büyüttü

Reklamcılar Derneği, 2016 yılı toplam reklam yatırımlarının % 10.96 artış gösterdiğini açıkladı. 7.184 milyon TL olarak gerçekleşen reklam yatırımları arasında en büyük payı görsel medya aldı. Yatırımlar ; inşaat, otomotiv ve iletişim sektörü ile yükseldi.

Ekonominin ve toplumun değişen, gelişen ihtiyaçlarını pazarlama iletişimi çerçevesinde yanıtlayabilmek misyonuyla 33 yıldır faaliyet gösteren Reklamcılar Derneği, üyesi olan medya ajanslarından gelen verilerle hazırladığı 2016 yılı toplam reklam yatırımlarını düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı.

Şubat ayında yapılan seçimle göreve gelen derneğin yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı Nil Bağcıoğlu sözcülüğünde, Asbaşkan Demet İkiler ve Genel Müdür Ayşegül Molu’nun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Reklamcılar Derneği’nin 105 tüzel ve 27 gerçek kişi üyesiyle sektörü temsil eden başlıca STK olduğuna dikkat çekildi. Reklamcılar Derneği Başkanı Bağcıoğlu, geçtiğimiz yılın reklam ve medya yatırımlarını değerlendirirken mecra yatırımlarındaki değişim, büyümeye etki eden sektörler gibi konular hakkında da bilgi verdi. Medya reklam yatırımlarının bir önceki yıla göre % 10.96 büyüdüğünü söyleyen Bağcıoğlu, ekonomik açıdan zorlu bir yıl yaşanmasına rağmen bu alandaki istikrarlı büyümenin sürdüğünü söyledi.

Dünyada reklam yatırımları yüzde 6,5 büyüdü
Reklamcılar Derneği Medya Asbaşkanı Demet İkiler toplantıda, 2016’da reklam yatırımlarının öngörüldüğü gibi tüm dünyada yaklaşık yüzde 6,5 büyüdüğü, 2017’de ise yüzde 6’lik bir büyüme beklendiği açıklandı. Ülkeler bazında reklam yatırımlarının gayri safi yıllık harcamalara oranı dünyada ortalama binde 75 civarında seyrederken, Türkiye'de yaklaşık binde 30-35 olarak gerçekleşti. Ekonomik kriz yaşanan ülkelerin Reklam Yatırımı / GSYH oranı Türkiye’nin üzerinde iken, Türkiye'ye ilişkin 2017 yılı beklentisi de binde 33 olarak öngörüldü.

İnşaat, otomotiv ve iletişim sektörleri reklam yatırımlarını artırdı
2016’da, rekabetin yoğun olduğu üç sektörde reklam yatırımları yükseldi. İnşaat ve dekorasyon, otomotiv ile iletişim sektörlerinde artış gözlendi.

Medya reklam yatırımları yükseldi
Türkiye’de son 16 yıldır yapılan medya reklam yatırımları incelendiğinde, ekonomik gelişmeler paralelinde hareket edildiği gözlendi. 2015 yılında toplam 6.474 milyon TL olan medya yatırımı, yüzde 10.96 artışla 2016 yılında 7.184 milyon TL olarak gerçekleşti.

TV’ler pastadaki en büyük payı alıyor, yazılı medya düşüşte
Yatırımlarda % 51.22’lik oran ile televizyon kuruluşları her yıl olduğu gibi en büyük paya sahip oldu. % 24 ile dijital mecralar ikinciliğini sürdürdü, üçüncü sırada ise % 14.88 ile basın reklam yatırımları yer aldı. Televizyon reklamlarına yapılan yatırım toplam 3.679 milyon TL. Basın reklam yatırımı ise geçen yıla göre % 2.38 geriledi.

Radyo reklamlarında artış
Açıkhava reklam yatırımı bir önceki yıla göre % 8.18, radyo reklam yatırımı ise % 21.55 artarken, sinema reklam yatırımı % 14,03 oranında yükseldi. Dijital mecralar ise yılı % 16.99 büyüme ile kapattı.

Araştırma Metodolojisi
TV, radyo, gazete, dergi, sinema ve açıkhavada yayınlanan reklamlar, Türkiye’de Nielsen tarafından raporlanmaktadır. Reklam harcamaları raporunda fiyatlandırma, tarife fiyatlarına göre (brüt fiyatlara göre) yapılmaktadır. Reklamcılar Derneği’ne üye medya planlama ve satınalma ajansları, Nielsen tarafından raporlanan brüt reklam yatırımlarına, mecra bazında kendi tahmin ettikleri indirimleri uygulayarak toplam net reklam yatırımlarını hesaplamaktadır.