PROFESYONEL KADRO

Ayşegül Molu - Genel Müdür

Boğaziçi Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi Bölümü mezunudur. Meslek yaşamına 1986 yılında, pazarlama - iletişim sektöründe başlamış; Grey, Ogilvy ve Lowe gibi çokuluslu ajanslarda, stratejik planlama // marka yönetimi // örgütsel - yönetsel model geliştirilmesi konularında görev yapmıştır.

 

1996 yılından itibaren danışmanlık ve proje yönetimi konularına odaklanmıştır. İstanbul kentinin 2004 Olimpiyat adaylığı, 1995 CHP Seçim Kampanyası, 1998 Anavatan Partisi Seçim Kampanyası, Birleşmiş Milletler Habitat II Konferansı gibi projelerde stratejik yönetimin yanı sıra; medya kuruluşlarına ve sivil toplum örgütlerine danışmanlık yapmıştır. Başbakanlık için hazırlanan ve 14 sivil toplum örgütünün desteklediği Türkiye Markası Projesinin Genel Koordinatörlüğü'nü yürütmüştür. 2005 yılında Reklamcılar Derneği ve Reklamcılık Vakfı Genel Müdürlüğü'nü üstlenmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Rektör Danışmanlığı yapmıştır, Ocak 2013 itibarıyla öğretim görevlisi ve program direktörlüğü görevinden ayrılmıştır. 2013 sonunda Sabancı Üniversitesi Marka Pratiği Yüksek Lisansı ve Platformu’nun direktörlüğünü üstlenmiştir. 

 

Teoman Tuğsuz - Danışman

Coventry Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Lisans ve Boston Üniversitesi’nden İşletme Yüksek Lisansı’na (MBA) sahiptir.
Meslek yaşamına 1989 yılında, Brüksel merkezli sektörel dergi yayıncısı Elsevier Business International’ın elektronik dergilerinden sorumlu Genel Yayın Yönetmeni olarak başlamıştır. 1994-1996 yılları arasında aynı şirkette endüstriyel sektör dergilerinin Avrupa reklam satış ağını yönetmiştir.
1996 yılında Doğan Grubu gazetelerinden Hürriyet’e Operasyon Grup Başkanı danışmanı olarak geçerek profesyonel yaşamına Türkiye’de devam etmiştir. Doğan Yayın Holding, Dijital TV, Doğan Online ve Doğan Gazetecilik’te muhtelif yöneticilik pozisyonlarında bulunmuştur. 2001 ila 2012 yılları arasında Milliyet bünyesinde Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali'nin Türkiye Temsilciliği yönetimin ekibinde yer almış, Türkiye ve Türk reklam & iletişim sektörünün festival nezdinde daha iyi tanıtılması konusunda çalışmalarda bulunmuştur.
Reklamcılar Derneği bünyesine katılmadan önce Çilek Mobilya’da Dijital Pazarlama Müdürü olarak görev almış ve şirketin e-ticaret ile sosyal medya yol haritasının belirlenmesinde katkı sağlamıştır.

 

Aslı Bacak – Muhasebe ve Finans Sorumlusu

Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. 1987 yılında Merkez Ajans’ta görev almış ve 1988 yılında Reklamcılar Derneği’ne katılmıştır. 1991 yılından itibaren Dernek Muhasebe ve Finans Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

 

Figen Köksal – Ofis Yöneticisi

Sarıyer Vehbi Koç Lisesi mezunudur. 1988 yılında Ulusal Radyo Televizyon A.Ş.'de Genel Müdür Sekreteri olarak başladığı çalışma hayatına, 1992 - 2006 yılları arasında, İstanbul PrincessHotel'de Genel Müdür Asistanı, Murahhas Aza Sekreteri, Yönetim Kurulu Başkanvekili Asistanı olarak devam etmiştir. 2009 yılı Ağustos ayı itibariyle Reklamcılar Derneği'ne Ofis Yöneticisi olarak katılmıştır.